Fleksløn-beregner 2018

[vc_row][vc_column]

Fleksløn-beregner
[/vc_column][/vc_row]

 

Se uddrag af lovtekst her

Vi har samlet alle de Fleksløn-beregnere der ligger på nettet. Det giver dig en god mulighed for at sammenligne tallene.


For dig, der er i flexjob / fleksjob som lønmodtager på den nye ordning (efter 2013), er det mere vigtigt, at se på din timeløn end på fleks-løntilskuddet fra kommunen. Timelønnen er afgørende for, hvilken løn du tjener og for, hvor meget lønnen fra din arbejdsgiver og flexløntilskuddet fra kommunen tilsammen kan udgøre.

Udregning af fleksløntilskud

Arbejdsgiveren betaler dig løn for din arbejdsindsats, dvs. timetal x effektivitet. Hvis du arbejder i 12 timer pr. uge med 50% effektivitet, så skal du have løn for 6 timer pr. uge.

Kommunen udbetaler dig flexlønstilskud som supplement til lønnen fra arbejdsgiveren. I 2018 svarer dette til et beløb på ca. 18.260 kr. pr. måned.

Dit flekslønstilskud nedsættes med 30 % af din lønindtægt, hvis din løn + pensionsbidrag er under 14.398 kr. Er din lønindtægt + pensionsbidrag over 14.398 kr. skal 55 % af beløbet, som overstiger 14.398 kr. fratrækkes i dit fleksløntilskud.

Dit flexløntilskud og din bruttoløn fra arbejdsgiveren kan tilsammen højst udgøre et beløb, som svarer til en fuldtidsløn i dit job med din timeløn incl. tilskud. Hvis flexløntilskuddet og lønnen tilsammen overstiger lønnen for fuld tid i dit job, så bliver flexløntilskuddet nedsat med det overskydende beløb.

Konsekvenser af økonomireglerne

Det var en målsætning med den nye flexjobordning fra 2013, at den ansatte i flexjob skulle få flere penge udbetalt ved at arbejde i flere timer.

Flexløntilskuddet på ca. 18.260 kr. pr. måned i 2018 svarer til en fuldtidsløn på ca.114 kr. i timen incl. tillæg. Hvis din timeløn ligger på det niveau, kan du ikke forbedre din samlede indkomst ved at tage flere timer i dit flexjob. Det forudsætter jo også, at en forbedring af din helbredssituation gjorde det muligt, og at arbejdsgiveren kunne tilbyde dig arbejde med et højere timetal.

Det rammer udelukkende de lavtlønnede, at flexløntilskuddet bliver nedsat med det overskydende beløb, hvis lønnen og flexløntilskuddet tilsammen overstiger fuldtidslønnen.
Hvis du i dit flexjob bliver aflønnet for 6 timer pr. uge, så medfører yderligere arbejdstimer ikke en forbedret økonomi, før timelønnen indl. tillæg overstiger ca. 125 kr. pr. time.

Hvis du i dit flexjob bliver aflønnet for 10 timer pr. uge med 125 kr. pr. time incl. tillæg, så udgør månedslønnen før skat 5.417 kr. Løn plus flexløntilskud udgør 20.042 kr.
Hvis du i dit flexjob får forhøjet lønnen til 135 kr. pr. time incl. tillæg, så udgør månedslønnen før skat 5.850 kr. Løn plus flexløntilskud udgør 21.645 kr.
En stigning i din månedsløn på 433 kr. medfører altså en stigning i din samlede indkomst på 1.603 kr.

Konklusion

Både lavtlønnede og højere lønnede får en økonomisk gevinst ved at forhandle sig frem til en stigning i timelønnen.

De lavtlønnede opnår en samlet forbedring, der overstiger selve lønstigningen.

Det er kun de højere lønnede, der får en bedre økonomi ved at tage flere timer.


 

 

Siden er under omstrukturering til 

DFF (Dansk Fagforening for Fleksjobbere)

Det betyder også at flex-job.dk IVS udtræder med omdannelsen til forening.

Sammen står vi stærkest og løfter i flok….