OVERVEJER DU EN FLEKSJOBBER?

Har du opgaver, som ikke bliver udført – som bliver ved med at blive udskudt?
Så har du brug for en fleksjobber.
Du kan bl.a. bruge en fleksjobber til:
• Køkkenarbejde, mødeforberedelse, oprydning, frokosthjælp
• Postomdeling, forsendelse
• Kørselsopgaver, vask og klargøring af firmabiler
• Telefonpasning og kundebetjening
• Opfyldning af dagligvarer og datotjek
• Vedligeholdelse af grønne arealer og bygninger
• Eller andre opgaver i din virksomhed